Bezpieczna praca

Bezpieczeństwo

zaczyna się od Ciebie

Produkujemy nasze maszyny tak bezpieczne, jak to możliwe, co jest bardzo ważne podczas pracy na wysokościach. Jednak równie ważne jest zachowanie Twoich pracowników. Ważne jest również, aby przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem podjąć właściwe środki zapobiegawcze.


Przed pracą z maszyną: 1. Dokonać inwentaryzacji i oceny ryzyka.
 2. Skorzystać z dostępnych raportów budowlanych, certyfikatów itp. w celu sprawdzenia, czy ciężar całkowity maszyny plus ciężar platformy, ewentualnego sprzętu i operatora nie przekracza dopuszczalnego obciążenia szyny serwisowej i dachu szklarni.
 3. Upewnić się, że rynny szklarni są zabezpieczone przy pomocy solidnych zabezpieczeń końców rynien. Maszyna do czyszczenia dachu lub maszyna do rozpylania kredy może zjechać z dachu, jeśli brakuje tych zabezpieczeń i/lub są one słabo zamontowane.
 4. Upewnić się, że nikt nie pracuje w szklarni pod miejscami, gdzie na dachu znajduje się maszyna do czyszczenia lub maszyna do rozpylania kredy.
 5. Korzystać tylko z certyfikowanych podnośników o odpowiednim udźwigu.
 6. Korzystać tylko z certyfikowanych zawiesi dźwigowych o odpowiednim udźwigu.
 7. Należy odpowiednio zabezpieczyć równy, utwardzony punkt załadunku i rozładunku. W razie potrzeby umieścić płyty betonowe.
 8. Odgrodzić miejsce pracy płotem, taśmą lub pachołkami podczas prac w pobliżu dróg publicznych lub innych działań.
 9. Upewnić się, że podczas prac związanych z podnoszeniem i budową nikt nie znajduje się w zasięgu dźwigu.
 10. Przed rozpoczęciem pracy z maszyną przeczytać instrukcję jej obsługi.


Wskazówki w zakresie bezpiecznej pracy na dachu szklarni: 1. Nigdy nie przekraczać maksymalnej dozwolonej liczby osób lub maksymalnego dozwolonego ciężaru na platformie. Wielkości te są podane na tabliczce znamionowej.
 2. Zapobiegać ryzyku upadku podczas wspinania się na platformę. Zabezpieczyć się przy pomocy urządzenia do autoasekuracji i uprzęży bezpieczeństwa.
 3. Zapobiegać ryzyku upadku na platformie. Przypiąć się do punktów podnoszenia platformy podczas pracy na niej. 
 4. Korzystając z uprzęży bezpieczeństwa i linki zabezpieczającej, upewnić się w zakresie znajomości procedur bezpieczeństwa.
 5. Jeśli prędkość wiatru wynosi lub przekracza 10 m/s, niezwłocznie opuścić platformę.
 6. Niezwłocznie opuścić platformę w przypadku zbliżającej się burzy z piorunami lub niespodziewanej zmiany warunków pogodowych.
 7. Upewnić się, że uruchomienie alarmu jest zawsze możliwe, nosić ze sobą telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne. 
 8. Zadbać o odpowiednie oświetlenie podczas pracy w ciemności.
 9. Zawsze nosić ochronne nakrycie głowy i odzież odblaskową. W przypadku słonecznej i ciepłej pogody zabezpieczyć balsamem do opalania nieokryte części ciała. W przypadku deszczowej pogody i niskich temperatur nosić ubranie ochronne.
 10. Zawsze upewnić się, że druga osoba czuwa i asekuruje twoje bezpieczeństwo oraz, w razie potrzeby, zaalarmuje odpowiednie służby w sytuacjach awaryjnych.

Aby uzyskać więcej informacji, należy pobrać naszą instrukcję obsługi:

(wymagane logowanie)